logotype
Nowości PDF Drukuj


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Fenomenologia, Numer 15/2017, Poznań 2017, ss. 195, cena 40 zł, ISBN 978-83-64864-74-2.

spis treści

 

 

 

 

 

 

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Heinz Schilling, Marcin Luter. Buntownik w czasach przełomu, Poznań 2017, ss. 702, oprawa twarda, szyta, cena 69 zł, ISBN 978-83-64864-64-3.

Żaden Niemiec nie wpłynął na bieg historii Europy w okresie między średniowieczem i nowoczesnością tak silnie jak Marcin Luter. Wittenberski mnich stawia czoła cesarzowi, papieżowi i Kościołowi, pragnie uniwersalnej reformy chrześcijaństwa, lecz w efekcie staje się założycielem protestantyzmu. Heinz Schilling, jeden z najlepszych znawców epoki, przedstawia Lutra na tle jego czasów nie jako samotnego bohatera, lecz jako buntownika toczącego zacięty bój o religię i jej rolę w świecie. W swojej błyskotliwej biografii autor wnika głęboko w życie Reformatora, pokazując go jako człowieka o trudnym, pełnym sprzeczności charakterze, który dzięki swej potężnej woli wprawdzie zmienia świat, ale pod wieloma względami czyni to inaczej, niż początkowo zamierzał. spis treści


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Sportowa odpowiedzialność dyscyplinarna z tytułu dopingu w sporcie, pod red. Andrzeja J. Szwarca, (Sport i prawo, tom 17), Poznań 2017, ss. 144, ISBN 978-83-64864-73-5.

spis treści

 

 

 

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Jędrzej Skrzypczak, Reakcja na krytykę medialną. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów, Poznań 2017, ss. 300, ISBN 978-83-64864-70-4.

Autor podjął próbę analizy i oceny reakcji na krytykę prasową w świecie nowych mediów. Analizy - warto dodać - wszechstronnej i wnikliwej, uwzględniającej nowe zjawiska i instytucje pojawiające się w prawie w związku z rozwojem nowych metod komunikacji i mediów. Książka ta winna stać się lekturą dla każdego, kto interesuje się zagadnieniami prawa mediów i ochrony dóbr osobistych. Jej zwięzłość, klarowność wywodu oraz wielowymiarowość i aktualność podejmowanych wątków czynią lekturę nie tylko obowiązkiem, ale także prawdziwą przyjemnością. spis treści

 


http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Emigracja wewnętrzna. Postawy, motywacje, dylematy, wybór, wstęp i opracowanie Hubert Orłowski, Poznań 2016, ss. 658, oprawa twarda, szyta, cena 60 zł, ISBN 978-83-64864-62-9.

Pojęcie "emigracja wewnętrzna" (innere Emigration) pochwalić się może niezwyczajnie burzliwą biografią, a także znaczną mocą stygmatyzującą: od jasnej i wybielającej oraz wypatrującej dobra, aż po funkcję narzędzia piętnującego, a niekiedy nawet odsądzającego od czci i wiary samą wykładnię w kwestii możliwości oporu wewnętrznego oraz skrytego czy hasła o niezwyczajnej mocy sprawczej. Czy spór o prawo obywatelstwa kategorii "emigracji wewnętrznej" wolno nazywać "wielką debatą" niemiecką, wielką narracją zamkniętą, a następnie umieścić ją pośród innych "mistrzowskich opowieści" niemieckiego powojnia? A może owym sporom tuż-powojennym i dziś jeszcze nie przysługuje status zamkniętej opowieści? spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Czasopismo Prawno-Historyczne, zeszyt 2/2016, Poznań 2016, ss. 407, cena 55 zł, ISBN 978-83-64864-68-1.

spis treści

 

 

 
http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

STRAFRECHTLICHER REFORMBEDARF. Materialien einer deutsch-japanisch-polnisch-türkischen Tagung im Jahre 2015 in Rzeszów und Kraków (Polen). Herausgegeben von: Jan C. Joerden und Andrzej J. Szwarc, im Zusammenwirken mit: Zbigniew Ćwiąkalski, Joanna Długosz, Włodzimierz Wróbel, Keiichi Yamanaka und Yener Ünver, Poznań 2016, ss. 352, ISBN 978-83-64864-67-4.

spis treści

 

 http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Norbert Gill, Polityka antykorupcyjna w prawie zamówień publicznych, Poznań 2016, ss. 159, ISBN 978-83-64864-66-7.

Rozdział pierwszy monografii zawiera swoisty audyt instytucji Prawa zamówień publicznych, dokonany pod kątem zagrożeń występowania zjawisk korupcyjnych. Autor wskazuje w nim m.in., w jaki sposób stosować prawo, aby nie dochodziło do występowania tego typu zjawisk. Wartością dodaną tej części jest także to, że można ją potraktować jako przewodnik omawiający najnowszą nowelizację Prawa zamówień publicznych z czerwca 2016 r. Druga część książki to rzetelne i udokumentowane studium z zakresu prawa karnego i polityki kryminalnej. Autor pokazał jak rozpoznać i wykryć mechanizmy przestępstwa w zamówieniach publicznych, jak je zdiagnozować, wskazał jak stosować środki naprawcze i usunąć skutki czynu zabronionego oraz ograniczyć przyczyny niepożądanych zjawisk. Osobną, ciekawą część monografii stanowią rozważania dotyczące pozbawienia sprawców korzyści z przestępczości o charakterze korupcyjnym. spis treści

http://wni.com.pl/images/rpeis.jpg

Pytanie prawne sądu do Trybunału Konstytucyjnego. Wybrane zagadnienia, pod red. Krzysztofa Urbaniaka, Poznań 2016, ss. 300, ISBN 978-83-64864-65-0.

Publikacja wypełnia dotkliwą lukę w polskiej literaturze konstytucyjnej. Stanowi też nieocenione źródło wiedzy na temat praktycznych aspektów występowania przez sądy orzekające z pytaniem prawnym. Zawarte w tomie opracowania szczegółowych zagadnień stanowią niezwykle wartościową i unikalną z uwagi na swoją wszechstronność analizę pytania prawnego - wciąż niedocenianego instrumentu ochrony konstytucyjnych praw i wolności. Wiele przedstawionych zagadnień i uwag może stać się inspiracją dla dla środowiska naukowego, a także źródłem wiedzy dla praktyków wykonujących zawody prawnicze i dostarczyć może praktycznych wskazówek w zakresie inicjowania i procedowania w sprawach, w których rozstrzygnięcie zależy od odpowiedzi na pytanie o konstytucyjność regulacji, będącej podstawą orzekania. spis treści

 

 

Strona wykorzystuje pliki cookie (tzw. ciasteczka) do prawidłowego działania lub w celach statystycznych. Ustawienia dotyczące plików cookie można zmienić w opcjach przeglądarki internetowej. Dodatkowe info: wszystkoociasteczkach.pl.

Zaakceptuj pliki cookies z tej strony.